Loader

Nöroloji

Nöroloji

Kelime anlamı olarak Nöro (Sinir) ile logio (Çalışma)dan oluşan Nöroloji, sinir sistemi fizyolojisi ve hastalıkları ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır. Sinir sistemi; beyin, spinal kord (omurilik) ve periferik sinir sisteminden oluşur. Bu üç bölümden herhangi birinde gelişen ve cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalıkların tedavisi nöroloji bölümü tarafından yapılır. Nöroloji, erişkin ve çocuk nörolojisi olarak iki ayrı branşa ayrılır. Nöroloji bölümümüzde uzmanlarımız tarafından poliklinik ve yatarak tedavi hizmetlerinin yanı sıra yoğun bakım gerektiren hastalıkların takibinde yoğun bakım hizmeti verilir. 

Nöroloji hangi hastalıklara bakar?

Beyin Damar Hastalıkları: Beyin damar hastalıkları kapsamında beyin kanamaları ve beyin damar tıkanıklıkları yer alır. İnme, halk arasındaki deyişiyle felç, beyin damarlarından birinin tıkanması ve beynin o bölgesinin beslenememesiyle oluşur ve çeşitli nörolojik tablolar şeklinde tezahür edebilir. Tıkanan damarın beslediği bölgelerde hücre ölümü gerçekleşir ve bölgeye göre vücudun bir tarafında kuvvet kaybı, konuşma kaybı, baş dönmesi, görme bozuklukları ve şuur kaybı görülebilir. Nöroloji uzmanları, Magnetik Resonanz Görüntüleme (MR) veya Bilgisayarlı Tomografi (BT) tetkiklerini kullanarak tıkanan damarı ve etkilenen bölgeyi tespit eder ve tedaviyi düzenler. Damar tıkanıklığı haricinde tansiyona bağlı beyin kanamaları, toplardamarların tıkanıklıklarına bağlı gelişen venöz hemorajiler de beyin damar hastalıkları arasında yer alır. Cerrahi olarak boşaltılmayı gerektirmeyen beyin kanamalarının takibi ve tedavisi de nöroloji uzmanları tarafından yapılır. Şuur kaybı gelişen, solunum veya kardiyak destek gerektiren olgular yoğun bakım ünitesinde, yoğun bakım desteği gerektirmeyen hastalar ise klinikte tedavi edilir.

Epilepsi: Sara krizi veya halk arasında nöbet geçirme olarak bilinen epilepsi hastalığı nöroloji birimi tarafından takip edilen hastalıklar arasındadır. En sık rastlanan epilepsi nöbet tipi kollarda ve bacaklarda istemsiz hareketler, şuur kaybı, ağızdan köpük gelmesi, idrar kaçırma ile ortaya çıkan jeneralize tonik klonik nöbetlerdir. Epilepsi takip ve tedavisinde öncelikli olarak kullanılan tetkik yöntemi EEG'dir. Epilepsi çocukluk çağında başlayabileceği gibi, nadiren de olsa erişkin çağda ortaya çıkabilir. Erişkin çağda ortaya çıkan nöbetlerde kişinin muhakkak bir nöroloji uzmanına başvurarak gerekli tetkiklerinin yapılması gerekir. Öncelikli olarak yapılması gereken tetkikler MRI ve EEG'dir. Epilepsi tedavisi, nöroloji uzmanları tarafından antiepileptik ilaçlarla yapılır. Hastanemizde gerek erişkin, gerekse çocuk EEG'si ve gerekli durumlarda Uyku EEG'si uygulanmaktadır.

Demiyelinizan hastalıklar: Miyelin, kılıf sinir hücrelerini kaplayan ve sinir sisteminin fonksiyonunu devam ettirebilmesi için şart olan yalıtkan bir maddedir. Bu maddenin kaybına bağlı olarak kaybın geliştiği sinir hücrelerinin fonksiyonlarına göre çeşitli nörolojik bulgular ortaya çıkar. En sık görülen demiyelinizan hastalık Multiple Skleroz (MS) hastalığıdır. MS ataklar halinde seyreder. Ataklardan sonra şikayetler azalabilir, kaybolabilir ya da kalıcı hasarlar gelişebilir. Atak tanısı hastada yeni ortaya çıkan nörolojik hasarlara ek olarak MR'da izlenen kontrast madde tutan plakların varlığıyla konulur. Atak tedavisi haricinde hastaların atak geçirmesini engelleyecek muhtelif koruyucu tedavi seçenekleri de mevcuttur. MS kronik bir hastalık olup takip ve tedavisi nörologlar tarafından yapılır.

Randevu Talebi Oluştur
Hızlı Randevu