Loader

Göz Hastalıkları Hakkında En Çok Sorulan 5 Soru ve Cevapları

ŞAŞILIK NEDİR?


Göz kayması olarakta bilinen yani şaşılık bir gözün diğer gözden faklı bir noktaya bakması durumudur. Şaşılık doğumdan itibaren görülebildiği gibi sonradan farklı sebeplerden dolayıda ortaya çıkabilir. Normal bir gözde göz hareketlerini sağlayan altı adet kas birlikte çalışır ve her iki gözü aynı yönde yönlendirir. Şaşılık hastalarında göz hareketlerinin kontrolünde problemler vardır ve normal göz pozisyonlarını koruyamazlar. Bunların dışında düzeltilmemiş kırma kusurları, bir gözde zayıf görme(göz tembelliği), serebral palsi, hidrosefali, beyin tümörü, down sendromu, nörolojik sorunlar gibi rahatsızlıklarda şaşılığa neden olabilir.


ŞAŞILIK BELİRTİLERİ

 

 • Ağrı
 • Çift görme
 • Bulanık görme
 • Baş ağrısı
 • Gözlerdeki paralelliğin bozulması


ŞAŞILIK ŞEKİLLERİ

 

 • İçe dönüş(Ezotropya)
 • Dışa dönüş (Ekzotropya)
 • Yukarı dönüş(Hipertropi)
 • Aşağı dönüş(Hipotropi)


ŞAŞILIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?


-Gözlük veya kontak lens: Kırma kusurlarının çözümü olan gözlük ve kontak lens kullanımında gözler daha az odaklanma ihtiyacı duyacağından dolayı düz bir şekilde kalabilir.
-Prizma mercekler: Göze giren ışığı bükebilen ve cisimlere bakmak için gözün dönme miktarını azaltmaya yardımcı olan özel merceklerdir.
-Kapama: Şaşılığın yanında ambliyopisi(göz tembelliği) olan hastalarda kullanılan bir yöntemdir. Görmeyi artırdığı için göz kaymasının kontrolünüde iyileştirebilir.
-Göz kası ameliyatı(şaşılık ameliyatı): Ameliyat gözlerin doğru yerine gelmesi için göz kaslarının uzunluğunu veya konumunu değiştirir. Ameliyat sonrası gözlerde paralelliğin devamı takip edilmelidir.


GÖZ YAŞI KANALI HASTALIKLARI NELERDİR?


Gözü nemlendirmede görevli gözyaşımız gözümüzün iç kısmında yer alan küçük kanallardan buruna doğru ilerler. Gözyaşı kesesinin alt kısmının tıkanmasıyla bu kanalda tıkanır ve gözyaşı kanalı hastalıklarına sebep olur. 1 yaş bebeklerde görülme olasılığı çok fazla olan göz kanalı hastalıkları
yetişkin bireylerde de görülmektedir.


GÖZYAŞI KANALI ENFENKSİYONLARI VE TIKANIKLIKLARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

 

 • Gözlerde aşırı sulanma,
 • Gözlerin sürekli çapaklanması,
 • Göz yaşı kanalına bastığınızda iltihabın dışarı çıkması,
 • Burun kökünde oluşan şişlik.


GÖZYAŞI KANALI VE KESESİNİN İLTİHAPLANMASININ ÇEŞİTLERİ

 

1-Konjenital (Doğuştan ) Dakriyosistit
Doğuştan gelen göz yaşı kanalı tıkanıklığı sorunudur.1 yaşa kadar lakrimal kese üzerine yapılan etkili bir göz yaşı kanalı masajı ile tıkanıklık tamamen açılabilir. Kanalın açılmadığı durumlarda Probbing ve irrigasyon,silikon tüp uygulaması ve DSR yöntemleri de göz yaşı kanalı tıkanıklığının tedavisinde kullanılan en yaygın yöntemlerdendir.
2-Edinsel(Sonradan gelişen) Dakriyosistit Akut ve Kronik dakriyosistit olarakta kendi içinde ikiye ayrılır.
-Akut dakriyosistit sıvının kesenin içerisinde enfekte olmasıyla ortaya çıkan akut dakriyosistit te küçülmeyen bir kitle oluşur. Tedavisinde lokal ve sistemik antibiyotik kullanılır.
-Kronik dakriyosistitte ağrı ve kızarıklık görülmez. Göz sulanması ve akıntı en belirgin semptomlarındandır. Kronik dakriyosistit kendiliğinden ya da ilaçla iyileşmez.Bu nedenle tedavisi cerrahi yöntemlerdir.


Göz Yaşı Kanalı Tıkanıklığı Ameliyatları 3 Şekildedir.


1-External dakriyosistorinostomi dediğimiz yöntemde ciltten kesi yapılarak ilerlenir. Burun ile göz arasında yapılan cilt kesesinden girilir ve göz yaşı kesesi ile burun arasına yeni bir yol açılır. Başarı oranının en yüksek olduğu ameliyattır.
2- Endoskopik dakriyosistorinostomi de ise endoskop ile burun içine girilir ve göz yaşı kesesine doğru bir yol açılır.
3-Transkanaliküler lazer dakriyosistorinostomi yöntemi göz kanalının göz tarafındaki kanaliküllerin içinden girilip lazer yardımıyla yapılmasını içeren bu ameliyat alanında en başarılı ameliyattır.


PTOZİS NEDİR?


Ptozis üst göz kapağının anormal düşük pozisyonudur, konjenital veya edinilmiş olabilir. Yani çocuklarda ya da yetişkinlerde ortaya çıkabilir.Eğer hikaye şüpheli ise eski foroğraflar yardımcı olabilir. Çocukluk çağı ptozisi göz tembelliğine sebep olabileceği için bu tür çocuklar sık göz muayenesi ile takip ve kontrol
edilmelidir. Doğuştan olan ptoziste sebep kapağı kaldırıcı kas olan levatorun iyi gelişmemesidir. Yetişkinlerde ortaya çıkan ptozisin sebepleri ise geçirilmiş göz ameliyatları, travmalara bağlı levator kas tendonlarının kapaktan ayrılmasıdır. Bazen kas hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve nadien görülen göz tümörü hastalıklarıda sebep olabilir.


PTOZİS NASIL TEDAVİ EDİLİR?


Ptozis tedavisi çocuklarda doğru ölçümler alındıktan sonra tedavi okul öncesi yılda yapılmalıdır ancak ciddi vakalarada ambliyopiyi önlemek için daha erken planlanabilir.Ptozisin tedavisi cerrahi olarak yapılır. Kapak düşüklüğüne sebep olan kas (levator kası) ameliyatla kısaltılarak güçlendirilir.

Göz Hastalıkları ve Sağlığı
Hızlı Randevu