Loader

Gastroenteroloji Hakkında En Çok Sorulan 5 Soru ve Cevapları

1. Ağzıma acı su geliyor. Reflüm mü var?
Gastroözofageal reflü; yemek borusu-mide bileşkesindeki sfinkter denilen kasın uygunsuz gevşemelerinden dolayı asidik mide içeriğinin yemek borusuna doğru geriye kaçmasıdır. Bu durumda sıklıkla yemek borusu boyunca alttan yukarıya doğru olan yanma ve ağza acı gelmesidir. Bu şikayetlerin haftada 2 günden fazla yaşanması durumunda reflü denilir.


2. Reflünün tedavisi var mı?
Reflünün ilaçla ve cerrahi olarak tedavileri mevcuttur. İlaç tedavisinde amaç, yemek borusuna çıkıp yanma ve hasar oluşturan mide asitinin azaltılmasıdır. Bu amaçla sıkça kullandığımız, mide koruyucu olarak adlandırılan güçlü ilaçlarımız vardır. İlaç kullanıldığı sürece etkilidir. Bazen reflüsü olan birey ömür boyu ilaç kullanmak istemeyebilir. Bu durumda uygun olan ki,şilere reflü ameliyatı yapılabilmektedir


3. Reflüde benim yapabileceğim şeyler var mı?
İlaç tedavisinin yanı sıra reflüsü olan bireyin dikkat edeceği hususlar; yağlı ve baharatlı gıdaları tüketmemek, az ve sık yemek, yemek sonrası uzanılmaması, kiloluysak kilo vermek, karı çok sıkan giysiler giymemek, gece reflüsü olanların yatak başını kaldırması şeklinde sıralanabilir.


4. Endoskopi nedir?
Ucunda ışık ve kamerası olan uzun ve kıvrılabilen tüplerle ağızdan veya makattan girerek mide ve barsakların iç yüzeyinin görülmesine endsokopi denilir. Endoskopi ile hem hastalıkların tanınması, hem de gereğinde tedavide kullanılması mümkündür.


5. Endoskopi ile hangi hastalıkları saptayabiliyorsunuz?
Ağızdan girilerek yapılan ve özofagogastroduodenoskopi kısaca gastroskopi denilen işlem sırasında; yemek brusunun darlık, hasar, cepleşme ve kanserini, midede tahriş, ülser, polip veya kanser, oniki barsakta ülser, darlık gibi durumlar saptanabilir. Makattan girilerek yapılan kolonoskopide ise, barsak polipleri, barsak iltihapları ve polipler gibi durumlar tespit edilir. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) denilen endoskopi türünde ise, kamera endoskopun ucuna yakın yan duvarına yerleştirilen ve duodenoskop denilen endoskopi cihazıyla, ağızdan girilerek, yemek borusu ve mide geçilerek oniki parmak barsağına ulaşılır. Burada safra ve pankreas sekresyonlarının oniki parmak barsağına açılan ampulla denilen çıkış kısmı bulunur. Kateter yardımıyla alttan girilerek yuları doğru görüntüleme yapılır. Safra yollarında taş veya tümör durumu bununla tepit edilir. Endoskopik tedaviler arasında ise; gastroskopi ile özofagus darlıklarının genişletilmesi, poliplerin çıkartılıp patolojiye gönderilmesi ve en önemlisi kanayan ülserlerin skleroterapi ve klips atma gibi işlemlerle durudurulmasıdır. Kolonoskopi sırasında yine kanayıcı lezyonlara müdahale, poliplerin tümüyle çıkarılması tedavilerdendir. ERCP de ise safra
yollarındaki taşların oniki barsağa çekilerek, safra yollarının temizlenmesi yapılır.

Hızlı Randevu