Loader

Son Güncelleme Tarihi: …/…/…

İşbu Çerez Politikası’yla, AFYON ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SAN.VE TİC.AŞ. ("PARKHAYAT") olarak çerezler ve buna dayalı teknolojilerin “parkhayat.com” uzantılı web sitesine yapılan ziyaretler kapsamında nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır. Bu Politika ile çerezlerin yapıları ve işlenmesindeki amaç ve hukuki gerekçeler bunlara dair haklarla birlikte aktarılmaktadır.

Çerezler: Çerezler, bilgisayar veya mobil aygıtınız üzerinden web sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlarda alınan küçük veri dosyalarıdır. Çerezler sayesinde cihazınızın ve websitemizi kullanım amacınızın tespit edilmesini sağlarsınız. Çerezlerin toplanması, saklanması ve işlenmesine ilişkin gerekli teknik ve idari veri koruma tedbirlerini aldığımızı belirtmek isteriz.

Sıkça kullanılan çerezler, kullanıcıların dijital deneyimlerini sağlamak, kolaylaştırmak ve iyileştirmek, internet sitesinin işlevselliğinin ve performansının arttırılması, daha iyi bir çevrimiçi deneyim sağlanması, websitesinin ve modüllerinin iyileştirilmesi ve kurumsal tanıtım amaçlı kullanılacak anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizlerin elde edilmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini kapsamında hukuki güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla kullanılmaktadır. 

Çerezlerin pek çok fonksiyonel türü bulunmaktadır. Çerezler, doğrudan web site üzerinden toplanan veya üçüncü kişiler eliyle toplanan versiyonda olabilirler. Bu tip çerezlerin temel amacı, web sitenin fonksiyonelliğini arttırmak ve analiz çalışmalarında kullanmaktır.

Çerez Kullanımının Gerekçesi: PARKHAYAT, zorunlu çerezleri web sitenin teknik işlevselliğinin sağlanabilmesi amacıyla toplamakta ve işlemektedir. Diğer çerezler ise, kullanıcı deneyimini baz alarak çevrimiçi deneyimin arttırılması için kullanılır. Çerezlere ilişkin diğer detaylara aşağıda yer verilmiştir.

Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korur.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, iletişimin sağlanması, çerez kullanımının kullanıcının hizmet almak için açıkça talep ettiği bilgi toplumu hizmetleri için kesinlikle gerekli olması kapsamında, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcıda saklanan ve ilgili kişi tarafından silininceye kadar veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri kapsamında veya ilgili kişinin açık rıza beyanının alınması suretiyle işlenmektedir.

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir. 

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, kullanıcının hizmet almak için açıkça talep ettiği bilgi toplum hizmetleri için kesinlikle gerekli olması kapsamında, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak veya ilgili kişinin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcıda erişilen cihazlar aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir. 

İlgili Kişi Çerezleri Nasıl Yönetebilir?

Birçok web tarayıcısı, çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Ancak tarayıcı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırılabilir. 

  • Google Chrome  : PARKHAYAT’ın website adresi yanında yer alan kilit ikonuna tıklayarak "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
  • Internet Explorer :  Tarayıcının “Araçlar” bölümünde yer alan “Güvenlik” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

  • Mozilla Firefox  : Tarayıcının “Seçenekler” sekmesinde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” kısmından çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz. 

  • Yandex  : Tarayıcının “Ayarlar” bölümünde yer alan “Siteler” sekmesi açılır ve sayfa aşağı kaydırılarak “Gelişmiş Site Ayarları” sekmesinden çerezlere izin verilebilir veya engellenebilir.

  • Safari  : Tarayıcının “Ayarlar” bölümünde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesinden çerezlere izin verilebilir veya engellenebilir.

  • İşbu Politikanın Güncellenmesi: İşbu Çerez Politikası, hukuki, teknik ve operasyonel gereklilikler sebebiyle güncellenebilecektir. Bu nedenle, web sitemiz üzerindeki çerez kullanımına ilişkin gelişmelerin takibi için işbu Politikayı aralıklarla okumanızı tavsiye ederiz.

İşbu Politika ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, bizimle afyonozelsaglik.muhasebe@hs03.kep.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

AFYON ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SAN.VE TİC.AŞ. 

E-mail: afyonozelsaglik.muhasebe@hs03.kep.tr

Telefon: 0 (272) 213 87 87

Hızlı Randevu